• rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
Start
wtorek, 25 czerwca 2019
TRWAJĄ PRACE REMONTOWE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 292 W MIEJSCOWOŚCI BRZEG GŁOGOWSKI Drukuj
czwartek, 04 kwietnia 2019
Trwają prace remontowe drogi wojewódzkiej nr 292 w ramach zadania pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski ". W ramach remontu planowane jest wykonanie nowej podbudowy drogi wraz z remontem kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni na długości 1000m wraz z przebudową istniejących chodników oraz zatoki autobusowej.

Inwestycja jest realizowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Gmina Żukowice partycypuje w kosztach budowy chodnika w pasie przedmiotowej drogi. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec br. Realizowana na terenie Gminy Żukowice inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców miejscowości Brzeg Głogowski, a także poprawę wizerunku naszej gminy.

Remont drogi jest wynikiem licznych wniosków oraz rozmów Wójta Gminy Żukowice i radnych z Marszałkiem Województwa i Dolnośląską Służbą Dróg i kolei we Wrocławiu.

W związku z wykonywanymi pracami występują utrudnienia w ruchu drogowym na drodze wojewódzkiej- wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegającą na ruchu jednokierunkowym w kierunku Głogów- Bytom Odrzański. Pomimo licznych utrudnień i problemów dla uczestników ruchu drogowego, mieszkańcy pod koniec roku będą mogli cieszyć się nową i bezpieczną drogą.

Galeria zdjęć
 
 
Top! Do góry