• rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
wtorek, 25 czerwca 2019
KOMUNIKAT WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Drukuj
czwartek, 28 marca 2019
W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego w sprawie nielegalnych wysypisk, informujemy że posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia.

Ponadto w przedmiotowym piśmie jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi. Przez władającego powierzchnią ziemi należy rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniono jako władający.

Dlatego też władający powierzchnią ziemi winni mieć świadomość odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz wynikających z tego tytułu konsekwencji prawnych.

W załączeniu – pismo Wojewody Dolnośląskiego
 
 
Top! Do góry