• rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
sobota, 20 lipca 2019
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
wtorek, 05 lutego 2019
altWójt Gminy Żukowice informuje wszystkie strony postępowania o wydaniu decyzji nr ROŚIII.6220.2.2018 z dnia 04.02.2019 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi 292 w m. Brzeg Głogowski w zakresie zatoki autobusowej i chodnika”, zlokalizowanego na działkach 591, 596, oraz 777/216, obręb Brzeg Głogowski.
    
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Ponadto informuję, iż strony mogą wnieść odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Treść obwieszczenia
 
Top! Do góry