• rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
Start
wtorek, 25 czerwca 2019
W SP NIELUBIA UCZNIOWIE JUŻ DRUGI ROK PODNOSZĄ SWOJE KOMPETENCJE DZIĘKI POZYSKANYM FUNDUSZOM UNIJNYM Drukuj
piątek, 21 grudnia 2018
altW Szkole Podstawowej w Nielubi już kolejny rok realizowane są z zajęcia w ramach  projektu „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację”. Prowadzone zajęcia mają charakter zarówno rewalidacyjny jak i rozwijający. Uczestnicy zajęć mają okazję w sposób niekonwencjonalny poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności, gdyż katalog zajęć jest bardzo szeroki i obejmuje lekcje dostosowane do potrzeb uczniów, podczas których wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania poprzez eksperymenty pobudzające do kreatywnego myślenia. 

Dodatkowym elementem wzbogacającym projekt są wycieczki edukacyjne, które mają za zadanie poszerzyć krąg zainteresowań dzieci i młodzieży o aspekty, których nauka w budynku szkoły nie byłaby możliwa. Uczniowie wzięli już udział w wyjazdach terenowych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze.

Celem projektu oprócz podniesienia kompetencji uczniów, jest również podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przede wszystkim w zakresie cyfrowego korzystania z narzędzi nowoczesnych metod, technologii oraz sprzętu TIK. Nauczyciele objęci projektem  w br. szkolnym brali udział  m.in. w szkoleniach: kurs Metoda Warnkego, TIK w nauczaniu czy alternatywne metody ewaluacji procesu edukacyjnego.

Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi od października 2017 r. i potrwa do końca czerwca 2019 r. W ramach projektu zostaną podniesione kompetencje 148 uczniów oraz 13 nauczycieli. Do końca roku szkolnego 2018/2019 planowanych jest do zrealizowania 1020 godzin zajęć projektowych.

Projekt pn. „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Galeria zdjęć
 
alt

 
 
Top! Do góry