• czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
Start
wtorek, 25 czerwca 2019
PRACE NAD OPRACOWANIEM STEŚ DLA BUDOWY OBWODNICY M. GŁOGOWA Drukuj
piątek, 14 grudnia 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje, że do Gminy Żukowice na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu wpłynęło pismo od Transprojekt Gdański Sp. z o.o. w sprawie udostępnienia danych do opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”.

Aktualnie opracowywane jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) dla tego projektu. W odpowiedzi na pismo od firmy Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Gmina Żukowice jest zobowiązana udostępnić informacje o drogach gminnych w rejonie planowanej inwestycji, ich numerach oraz ewentualnych planach rozbudowy. Posłuży to przygotowaniu optymalnego projektu przebiegu nowej obwodnicy. Wykonawca STEŚ opracował wstępne koncepcje przebiegu obwodnicy - południową i północną.

Mając na uwadze, iż wszystkie warianty obwodnicy  Głogowa przechodzą przez teren gminy Żukowice odbyło się szereg narad w celu analizy proponowanych wariantów obwodnicy. Zaproponowane warianty obwodnicy Głogowa zostały również omówione 06.12.2018 r. na posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Żukowice oraz na II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Żukowice, która odbyła się 13.12.2018 r. 

Zadaniem opracowania STEŚ jest m.in. uściślenie przebiegu tras trzech wariantów, które zostały wybrane na etapie „Studium Korytarzowego”, określenie zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji, ustalenie parametrów technicznych obiektów budowlanych czy też ustalenie efektywności i optymalizacji kosztów budowy obwodnicy.

 
 
Top! Do góry