• czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
Start
poniedziałek, 22 lipca 2019
ODBUDOWA DROGI W M. BRZEG GŁOGOWSKI Drukuj
czwartek, 08 listopada 2018
altTrwa przebudowa drogi w m. Brzeg Głogowski. Zgodnie z zakresem prac istniejąca nawierzchnia gruntowa na długości 131 m zostaje zastąpiona betonową kostką brukową ograniczoną obustronnie krawężnikiem. Wykonywane są również prace związane z  modernizacją kanalizacji deszczowej. Odwodnienie drogi odbywać się będzie przez spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji wyniesie blisko 262.000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w kwocie blisko 200.000,00 zł pozyskanej w ramach  rezerwy celowej budżetu państwa, pozostałe 20% stanowią środki własne Gminy. Przewidywany termin zakończenia zadania –koniec listopada 2018 r.
 
Top! Do góry