• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
Start
poniedziałek, 22 lipca 2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 05 listopada 2018
altOgłoszenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Treść ogłoszenia - strona BIP
 
Top! Do góry