• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
poniedziałek, 27 maja 2019
ROZPOCZĘŁA SIĘ KOLEJNA INWESTYCJA W GMINIE ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 19 października 2018
altRozpoczęły się prace związane z odbudową drogi w m. Brzeg Głogowski. W ramach zadania pn. „Odbudowa drogi w miejscowości Brzeg Głogowski” zostaną wykonane prace polegające na przebudowie drogi o łącznej długości 131 m na szerokości 3,5m. Planuje się wykonanie drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej. Odwodnienie drogi zaplanowano poprzez spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Wartość tego zadania to kwota ponad 262.000,00 zł z czego ponad 205.000,00 zł to środki pozyskane przez Gminę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakończenie prac planuje się do końca listopada br.
 
Top! Do góry