• rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
Start
piątek, 20 września 2019
TRWA ODBUDOWA DROGI W M. SŁOĆWINA Drukuj
piątek, 12 października 2018
altTrwają prace polegające na przebudowie drogi w miejscowości Słoćwina w ramach zadania pn. „Odbudowa drogi w m. Słoćwina, dz. nr 344 obręb Kłoda w km 00+000-00+255 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2016 r.]”. Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej na odcinku o długości ok. 255 m i szerokości 5 m. Zakres inwestycji będzie obejmować wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z modernizacją kanalizacji  deszczowej.

Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Żukowice pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu dla jednostek samorządu terytorialnego w  kwocie 395 492,00 zł.

Cała wartość zadania szacowana jest na kwotę ponad 500 000,00 zł. Zakończenie prac planowane jest w listopadzie br.

Galeria zdjęć
 
 
Top! Do góry