• odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
Start
piątek, 17 stycznia 2020
STYPENDIA NAUKOWE ROZDANE! Drukuj
wtorek, 02 października 2018
altW dniu 1 października 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Nielubi Wójt Gminy Żukowice - Krzysztof Wołoszyn oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych Pani Ewa Chlebicka oraz Pani Katarzyna Kraus uroczyście wręczyli dyplomy 35 uczniom z Gminy Żukowice za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018.

Stypendia przyznane zostały po raz piąty. Aby uzyskać stypendium uczniowie musieli spełnić wymagania zawarte w uchwale Nr XLII/323/2018 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży”:

1) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0 oraz wzorową ocenę z zachowania,
2) w przypadku uczniów kończących klasy VIII szkoły podstawowej i ostatnią klasę gimnazjum uzyskali średnią ocen lub wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów.

Stypendia naukowe stanowiły wyróżnienie za trud i wysiłek włożony w osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz stanowiły motywację do odnoszenia dalszych sukcesów.

Średnia ocen w wysokości 5,0 jest poprzeczką bardzo wysoką i osiągają je uczniowie uzdolnieni wszechstronnie. Wśród tegorocznych stypendystów byli tacy co stypendium odebrali po raz kolejny.

Za wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018 Wójt Gminy przyznał stypendium dla 35 uczniów, w tym 30 uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej i 5 uczniom uczęszczającym do gimnazjum. Wśród stypendystów znaleźli się uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Nielubi, Brzegu Głogowskim, Bytomiu Odrzańskim i Głogowie oraz uczniowie Gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim i Głogowie.

Stypendia są przyznawane dla młodzieży z terenu gminy niezależnie od szkoły do jakiej uczęszczają.

Wójt Gminy wręczył wyróżnionym uczniom nagrodę pieniężną, dyplom oraz upominek, natomiast do rąk rodziców trafił list gratulacyjny.
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy kolejnych sukcesów.

Galeria zdjeć
 
 
Top! Do góry