• chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
Start
piątek, 17 stycznia 2020
ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ I KRYTERIÓW DOCHODOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ Drukuj
poniedziałek, 01 października 2018
altZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) od 1 października 2018 r. uległy zmianie kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń
z pomocy społecznej i wynoszą:

1.    Kryteria dochodowe:
            - dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł.
            - dla osoby w rodzinie  - 528 zł.
 Kwoty świadczeń z pomocy społecznej :
            - maksymalna kwota zasiłku stałego - 645 zł.
             - minimalna kwota zasiłku stałego – 30 zł

 Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego  do pomocy społecznej - 308 zł.

 Zmiana kryteriów dochodowych ma wpływ na uprawnienia do poszczególnych form pomocy:

Wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnej stanowi różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (701 zł.) a dochodem tej osoby. W przypadku rodziny – stanowi różnica między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny. Minimalna wysokość zasiłku okresowego  - 20 zł.

2.    Pomoc wynikająca z Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 (M. P. z 2015r. poz. 821):

- pomocy w postaci posiłku,
-  pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Dochód osoby samotnie gospodarującej  w tym przypadku nie może przekraczać 150 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej) tj. kwoty 1.051,50 zł.

 Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150 % kryterium dochodowego a osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej) tj. kwoty 792 zł.

3.    Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na poziomie 200 %  mają możliwość korzystania z pomocy żywnościowej przewidzianej w ramach realizacji Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) przy jednoczesnym spełnieniu przesłanek wynikających z art. 7 ustawy o pomocy społecznej:

- 200 % kryterium osoby samotnie gospodarującej – 1.402 zł.
- 200 % na osobę w rodzinie - 1.056 zł.
 
 
Top! Do góry