• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
środa, 26 czerwca 2019
TRWAJĄ PRACE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA PN.: „ KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYNYCH " W M. NIELUBIA Drukuj
wtorek, 18 września 2018
altTrwają prace dotyczące realizacji zadania pn.: „ Konserwacja rowów melioracyjnych Śp-10, Śp-10a oraz Śp-10c, obręb Nielubia”. Prace polegają na wykoszeniu skarp rowu, odmuleniu dna rowu, wycince drzew  oraz uporządkowaniu terenu na długości 1440 mb w obrębie Nielubia. Na ten cel Gmina Żukowice pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Koszt realizacji zadania to kwota 28.717,78  zł,  z czego dotacja to kwota 17.230,67 zł, natomiast wkład własny gminy to 11.487,11 zł.

Planowany termin zakonczenia prac - połowa października 2018 r.

Galeria zdjęć
 
 
Top! Do góry