• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
sobota, 23 marca 2019
TRWA TERMOMODERNIZCJA SZKOŁY W NIELUBI Drukuj
wtorek, 21 sierpnia 2018
altChoć teren szkoły przypomina jeszcze plac budowy, to prace przy termomodernizacji budynków szkoły podstawowej i gimnazjum zbliżają się do końca. Co prawda do finalnego efektu jeszcze chwilę musimy poczekać, ale z każdym dniem placówka pięknieje na naszych oczach. Wykonawca robót dokłada wszelkich starań, aby dzieci mogły terminowo rozpocząć rok szkolny i od września bez przeszkód korzystać z udogodnień wyremontowanego obiektu.

Obecnie zostały już zakończone prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych oraz z dociepleniem dachu i ścian na elewacji zachodniej i północnej, natomiast do końca sierpnia zostanie zakończone docieplenie ścian na elewacji południowej i wschodniej. Oprócz prac związanych z termomodernizacją budynku, gruntownemu remontowi zostało poddane wnętrze budynku, oprócz remontu sal przedmiotowych i sanitariatów, przebudowie została poddana kotłownia, gdzie zostaną zamontowane pomy ciepła i szczytowy kocioł kondensacyjny, stołówka szkolna oraz adaptowane są pomieszczenia pod oddział przedszkolny w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie roboty budowlane prowadzone wewnątrz budynku zmierzają sukcesywnie ku końcowi. Jedynie adaptacja pomieszczeń pod oddział przedszkolny potrwa nieco dłużej, bo do końca listopada. Jednak wszystkie prace będą prowadzone w sposób nieuciążliwy, umożliwiający normalne funkcjonowanie szkoły.

Przypomnijmy, termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum jest drugim etapem projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w Gminie Żukowice”, na realizację którego pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5 mln zł., w tym środki Unii Europejskiej 2. 272 640,44 zł.

Galeria zdjęć

alt
 
Top! Do góry