• czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
Start
sobota, 23 marca 2019
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 20 sierpnia 2018
altNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 21 sierpnia 2018 r. godz. 15:30 XLIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Żukowice, z następującym porządkiem obrad:   
       
                         
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/312/2018 z dnia 29 marca 2018 r. Rady Gminy Żukowice w sprawie podziału Gminy Żukowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
4.    Zamknięcie sesji.

       
                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                   Beata Stachak
 
Top! Do góry