• czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
Start
czwartek, 21 lutego 2019
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1019 D W M. GLINICA - BUDOWA CHODNIKA Drukuj
środa, 11 lipca 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że w miejscowości Glinica rozpoczęły się prace związane z budową chodnika. Przedmiotem zadania jest  budowa chodnika o długości  195 m po lewej stronie  drogi powiatowej 1019D . Budowa chodnika zostanie wykonana z kostki betonowej wraz z jego obniżeniem na długości istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, krawężnika betonowego, ścieku z kostki betonowej. Odwodnienie chodnika ma następować głównie poprzez spadki poprzeczne. Zadanie ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.

Koszt wykonania zadania to blisko 135.000,00 zł, z czego 120.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Powiatu Głogowskiego.  Zakończenie prac drogowych – planowane jest w sierpniu br.
 
Top! Do góry