• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
czwartek, 21 lutego 2019
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 02 lipca 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  rok 2017. Tak zdecydowali Radni Gminy Żukowice podczas XLIII sesji Rady Gminy Żukowice, która odbyła się w dniu 29.06.2018 r. Radni pozytywnie ocenili pracę Wójta w 2017 r. i jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
 
Gratulacje oprócz Radnych Rady Gminy składali kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Żukowice oraz Sołtysi. Dziękuję wszystkim radnym oraz sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych. Wszyscy wspólnie wykonaliśmy bardzo dobrą pracę na rzecz mieszkańców Naszej Gminy i to absolutorium jest efektem tej pracy  – powiedział Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn

Pod koniec marca br. Wójt przekazał sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Żukowice wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacją o stanie mienia. Dokument ten otrzymała Regionalna Izba Obrachunkowa, która opiniowała sprawozdania i Rada Gminy Żukowice. Na początku maja radni otrzymali sprawozdanie finansowe gminy za ubiegły rok. Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy wydały pozytywną opinię o wykonaniu budżetu i nie wniosły żadnych uwag co do przedłożonych dokumentów.

Galeria zdjęć
 
 
Top! Do góry