• chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
Start
czwartek, 21 lutego 2019
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – SUSZA Drukuj
czwartek, 21 czerwca 2018
altW związku z Zarządzeniem Nr 202 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie Gminy Żukowice informujemy, że rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których strat nie odnotowano (dane muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR). We wniosku uwzględnia się wszystkie grunty, także dzierżawione (należy dołączyć kopię  umowy dzierżawy).

W chwili obecnej zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, na terenie naszego powiatu brane są pod uwagę drzewa owocowe, krzewy owocowe, truskawki, zboża ozime, zboża jare.

Według obowiązującego prawa o sytuacji klęskowej możemy mówić, gdy straty te przekroczą szacunkową wielkość 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.
Natomiast wnioskować o pomoc np. na dofinansowanie oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji, lub inną, powinno się dopiero po oszacowaniu strat w produkcji rolnej przez odpowiednią komisję.

Do wniosku należy dołączyć :
- oświadczenie nr 1 lub nr 2;
- kserokopię wniosku o płatność bezpośrednia na 2018 rok;
- kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt )IRZ);
- ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).Druki wniosku oraz załączniki do są dostępne w Urzędzie Gminy Żukowice, pok. nr 13 oraz na stronie urzędu.


- Informacja dla producentów rolnych składających wniosek o szacowanie szkód
- wniosek dotyczący oszacowania szkód
- oświadczenie nr 1
- oświadczenie nr 2
 
Top! Do góry