• czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
piątek, 22 marca 2019
GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA ŚRODKI NA PRZEBUDOWĘ DROGI W M. SŁOĆWINA Drukuj
czwartek, 17 maja 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje, że Gmina Żukowice pozyskała kolejne środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tym razem na przebudowę drogi gminnej na zadanie pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Słoćwina” w kwocie ok. 368 tys. zł. Cała wartość zadania szacowana jest na  kwotę blisko 0,5 mln zł.

Dofinansowanie jest wynikiem starań Samorządu Gminy od ponad dwóch lat. Gmina Żukowice jest w trakcie realizacji wykonywania dokumentacji projektowej przedmiotowej drogi i realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień oraz pozwoleń.

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi o łącznej długości 255 m na szerokości 5m. W ramach zadania planowane jest wykonanie w nowej nawierzchni z  betonowej kostki brukowej wraz modernizacją kanalizacji deszczowej. Droga będzie odwadniana powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wody opadowe do kanalizacji deszczowej.  
 
Top! Do góry