• chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
Start
sobota, 19 stycznia 2019
WYNIKI GŁOSOWANIA W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTW: KAMIONA I SŁONE DNIA 22 KWIETNIA 2018 ROKU Drukuj
poniedziałek, 23 kwietnia 2018
altZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTW: KAMIONA I SŁONE DNIA 22 KWIETNIA 2018 ROKU
 
PYTANIE KONSULTACYJNE:
 
Czy jesteś za realizacją planowanej przez KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie inwestycji polegającej na budowie szybu wdechowego z funkcją materiałowo-zjazdową w obrębie miejscowości Słone i akceptujesz warunki współpracy przedstawione przez KGHM Polska Miedź S.A. dla Gminy Żukowice i jej mieszkańców?


I.                   Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Kamiona dnia 22.04.2018 r.:


1.

Liczba osób uprawnionych do głosowania w konsultacjach (umieszczona w spisie osób uprawnionych do głosowania w konsultacjach)

98

2.

Komisja otrzymała kart do głosowania

 

98

3.

Nie wykorzystano kart do głosowania

 

43

4.

Liczba osób, którym wydano karty do głosowania

 

55

5.

Liczba kart wyjętych z urny

 

55

6.

Liczba kart nieważnych (Kartą nieważną jest karta inna niż ustalona niniejszym zarządzeniem i nie opatrzona pieczęcią, o której mowa
w § 11
 ust. 1 zarządzenia)

0

7.

Liczba kart ważnych

 

55

8.

Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)

 

2

9.

Liczba głosów ważnych (z kart ważnych), w tym oddanych na opcje:

 

53

9.1.

„JESTEM ZA”

 

8

9.2.

„JESTEM PRZECIW”

 

45

9.3.

„WSTRZYMUJĘ SIĘ”

 

0

 

II.                Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Słone dnia 22.04.2018 r.:

1.

Liczba osób uprawnionych do głosowania w konsultacjach (umieszczona w spisie osób uprawnionych do głosowania w konsultacjach)

135

2.

Komisja otrzymała kart do głosowania

 

135

3.

Nie wykorzystano kart do głosowania

 

48

4.

Liczba osób, którym wydano karty do głosowania

 

87

5.

Liczba kart wyjętych z urny

 

87

6.

Liczba kart nieważnych (Kartą nieważną jest karta inna niż ustalona niniejszym zarządzeniem i nie opatrzona pieczęcią, o której mowa
w § 11
 ust. 1 zarządzenia)

0

7.

Liczba kart ważnych

 

87

8.

Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)

 

2

9.

Liczba głosów ważnych (z kart ważnych), w tym oddanych na opcje:

 

85

9.1.

„JESTEM ZA”

 

21

9.2.

„JESTEM PRZECIW”

 

63

9.3.

„WSTRZYMUJĘ SIĘ”

 

1

 

III.             Zbiorcze zestawienie wyników głosowania w konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw: Kamiona i Słone dnia 22 kwietnia 2018 roku

1.

Liczba osób uprawnionych do głosowania w konsultacjach (umieszczona w spisie osób uprawnionych do głosowania w konsultacjach)

233

2.

Komisja otrzymała kart do głosowania

 

233

3.

Nie wykorzystano kart do głosowania

 

91

4.

Liczba osób, którym wydano karty do głosowania

 

142

5.

Liczba kart wyjętych z urny

 

142

6.

Liczba kart nieważnych (Kartą nieważną jest karta inna niż ustalona niniejszym zarządzeniem i nie opatrzona pieczęcią, o której mowa
w § 11
 ust. 1 zarządzenia)

0

7.

Liczba kart ważnych

 

142

8.

Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)

 

4

9.

Liczba głosów ważnych (z kart ważnych), w tym oddanych na opcje:

 

138

9.1.

„JESTEM ZA”

 

29

9.2.

„JESTEM PRZECIW”

 

108

9.3.

„WSTRZYMUJĘ SIĘ”

 

1Żukowice, dnia 23.04.2018 r.                       Wójt Gminy Żukowice

                                                              /-/ Krzysztof Wołoszyn


 
Top! Do góry