• odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
Start
czwartek, 21 marca 2019
PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW Drukuj
piątek, 13 kwietnia 2018
altAgencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. jako Lider Projektu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”. Projekt ten przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)

CEL PROJEKTU:

Projekt ma na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z terenu Dolnego Śląska oraz ich pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych oraz dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

- dofinansowanie usług rozwojowych przedsiębiorstwa (kursów i szkoleń do 80%)
- pomoc przy wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych
- doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa
- doradztwo dotyczące korzystania z systemu BUR (baza szkoleń,


Poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę- do  5 000 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia. Średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o udzielenie wsparcia wynosi do 50 000 PLN. Przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o udzielenie wsparcia.

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych wynosi 50%.

Dofinansowanie zostaje zwiększone, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- 80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach,
- 80%, gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,
- 70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu.
- 70%, gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województw wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, znajdującej się pod adresem:
http://www.innowacje.dolnyslask.pl/images/attachments/aktualizacja_rsi/rsi.pdf
- 70%, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
- 60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor zgodnie z wynikami badania Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem:
http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/
- 60%, gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach białych lub zielonych zawodów określonych w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem:
http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/

Wszelkie informacje dodatkowe na stronie Projektu   

http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/


Zapraszamy również do kontaktu z doradcami w celu pomocy przy wszelkich formalnościach –

•    Piotr Marchel – Doradca, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    tel. 608 555 058
•    Łukasz Koncewicz , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.      tel. 608 568 522

 
  alt
 
Top! Do góry