• rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
Start
piątek, 20 września 2019
GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA ŚRODKI NA PRZEBUDOWĘ DROGI W M. KAMIONA Drukuj
czwartek, 12 kwietnia 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, iż Gmina Żukowice pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przebudowę drogi gminnej na zadanie pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Kamiona dz. nr 147, 120/9 w km 00+000-00+549, gmina Żukowice [Intensywne opady deszczu czerwiec 2016 r.]” w kwocie ponad 643.000,00 zł. Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi w m. Kamiona o łącznej długości ok. 550 mb na szerokości od 4,5 do 5m. Zakres remontu drogi obejmuje przebudowę w nowej nawierzchni asfaltowej wraz krawężnikami, poboczem oraz modernizacją kanalizacji deszczowej. Droga ma być odwadniana powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto zaplanowano remont skrzyżowania z drogą powiatową oraz wykonanie chodników.

Gmina Żukowice w najbliższym czasie przeprowadzi procedurę przetargową .
 
 
Top! Do góry