• czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
Start
piątek, 22 marca 2019
GMINA POZYSKAŁA ŚRODKI FINANSOWE NA DROGĘ DO M. MIERZÓW Drukuj
piątek, 06 kwietnia 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje, iż Gmina Żukowice pozyskała kolejne środki finansowe tym razem na realizację remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mierzów. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XLV/1529/18 z dnia 22.03.2018 przyznał dotację celową dla gminy Żukowice w kwocie 92.000,00 zł na realizację tego zadania. Dotacja stanowić będzie dofinansowanie remontu odcinka drogi dojazdowej od drogi powiatowej 1153 D w kierunku miejscowości Mierzów. Na dzień dzisiejszy odcinek tej drogi jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnego remontu. Planowany termin wykonania zadania to czerwiec - lipiec 2018 roku. Zakres prac dotyczy odcinka ponad 900 m na szerokości 3 m.
 
Top! Do góry