• odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
Start
piątek, 22 marca 2019
XL ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 30 marca 2018
alt
W dniu 29 marca 2018 r. odbyła się XL zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice. Rada Gminy podjęła następujące uchwały:


1.    Uchwała Nr XL/309/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kromolin.
2.    Uchwała Nr XL/310/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2018 rok. 
3.    Uchwała Nr XL/311/2018 dotyczącą zmiany uchwały w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
4.    Uchwała Nr XL/312/2018 podziału Gminy Żukowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
5.    Uchwała Nr XL/313/2018 w sprawie podziału Gminy Żukowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
6.    Uchwała Nr XL/314/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowice w 2018 roku.
7.    Uchwała Nr XL/315/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego o adresie Nielubia 49/2.
 
 
Top! Do góry