• odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
piątek, 20 września 2019
INFORMACJA W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Drukuj
czwartek, 29 marca 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje, że do dnia 5 kwietnia 2018 r., mieszkańcy miejscowości Kamiona i Słone mogą zgłaszać swoje kandydatury do składu Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji.

Do składu Komisji mogą kandydować osoby pełnoletnie.

Do składu Komisji w miejscowości Kamiona może kandydować osoba będąca mieszkańcem m. Kamiona oraz do składu Komisji w miejscowości Słone może kandydować osoba będąca mieszkańcem m. Słone.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Żukowice, I piętro, pok. nr 10 lub 11a, w godzinach pracy Urzędu. Druk zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej Gminy Żukowice – www.zukowice.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” lub w Urzędzie Gminy, I piętro, pokój nr 11a.

Spośród mieszkańców poszczególnych miejscowości objętych konsultacjami w skład Komisji powołane zostaną 3 osoby z każdej miejscowości.

Jeżeli liczba osób zgłoszonych do pracy Komisji w każdej miejscowości będzie większa niż trzy – osoby, które wejdą w skład Komisji ustalone zostaną w drodze publicznego losowania.

                                                                                           Wójt Gminy Żukowice
                                                                                           /-/ Krzysztof Wołoszyn
 
Top! Do góry