• rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
Start
piątek, 22 marca 2019
DOFINANSOWANIE Z WFOŚiGW WE WROCŁAWIU NA USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŻUKOWICE Drukuj
wtorek, 03 kwietnia 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że w ramach konkursowego naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2018 roku.
Uprzejmie informujemy, że wszyscy mieszkańcy Gminy Żukowice, którzy złożyli wnioski do Urzędu do 19 stycznia 2018 na usunięcie azbestu otrzymają dofinansowanie do tego zadania. W ramach zadania usługa będzie polegała na:
1) demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku, 2) usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. W ramach powyższego zadania planuje się usunąć ok. 10,20 Mg wyrobów zawierających azbest.

Łączna wartość dofinansowania to kwota ponad 5.200 zł z WFOŚiGW.
alt
 
 
Top! Do góry