• czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
Start
wtorek, 25 czerwca 2019
ZAKOŃCZYŁY SIĘ TEGOROCZNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W NASZYCH 5 JEDNOSTKACH OSP Drukuj
poniedziałek, 26 marca 2018
altPosumowano działalność każdej z jednostek w roku 2017 oraz określono cele na bieżący rok. Podczas zebrań mocno akcentowana była silna współpraca wśród jednostek z terenu naszej Gminy, która owocuje poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Żukowice. Obecne działania w mniejszości są związane z akcjami gaśniczymi, a najczęściej z akcjami ratowniczymi. Rok 2017 to przede wszystkim wyjazdy do przechodzących przez kraj i przez region orkanów oraz akcji dotyczących wypadków drogowych.

Równie dużo poświęcono na podsumowanie działalności kulturalnej wśród poszczególnych OSP naszej Gminy.
Wymieniono uczestnictwo naszych strażaków na licznych turniejach, zawodach i innych imprezach, takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2017, Bal Strażaka, Gminne Zawody Strażackie w Czernej, Odpust na Górze św. Anny oraz Dożynki Gminne.

Pomimo dużego wsparcia finansowego ze strony Gminy Żukowice, a także środków zewnętrznych zapotrzebowanie na sprzęt specjalistyczny jest wciąż duże i wymagające sporych nakładów finansowych. Rok 2017 obfitował w znaczne inwestycje w tym zakresie wśród których warto m.in. wyróżnić wyposażenie remizy w Kłodzie w system alarmowania DSP-50, maszt oświetleniowy do samochodu strażackiego OSP Czerna. Bieżące wyposażenie  czy zakupy dla jednostek realizowane było również w ramach budżetu Gminy tj. ze środków Funduszu Sołeckiego. Jednak najważniejszą inwestycją był zakup całkowicie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzejowice finansowanego ze środków Powiatu Głogowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy Żukowice. Zakup ten podniósł w znacznym stopniu możliwości gaśniczo-ratownicze jednostki w Dobrzejowicach zważywszy również na to iż jednostka ta funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.

Finansowanie jednostek OSP z terenu naszej Gminy nie byłoby możliwe gdyby nie jednomyślna współpraca Wójta, radnych oraz zaangażowania strażaków lokalnej wspólnoty.

 
 
Top! Do góry