• odra.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
Start
wtorek, 25 czerwca 2019
ZAWIADOMIENIE - XL ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 23 marca 2018
alt
Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XL zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje.
5.    Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.
6.    Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczo-Budżetowej i Społeczno-Samorządowej Rady Gminy Żukowice za rok 2017.
7.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żukowice za rok 2017.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kromolin.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2018 rok. 
10.    Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Żukowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Żukowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowice w 2018 roku.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego o adresie Nielubia 49/2.
15.    Interpelacje radnych.
16.    Sprawy różne.
17.    Zamknięcie sesji.                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                       /-/ Beata Stachak

 
 
Top! Do góry