• czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
Start
wtorek, 25 czerwca 2019
KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTW: KAMIONA I SŁONE Drukuj
środa, 21 marca 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje, że dnia 22 kwietnia 2018 r.(niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00 odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw: Kamiona i Słone, które zostały uchwalone Uchwałą nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 lutego 2018 r.

Dla mieszkańców m. Słone lokal do celu konsultacji społecznych utworzony został w Świetlicy Wiejskiej w Słone, a dla mieszkańców m. Kamiona w Świetlicy Wiejskiej w m. Kamiona.
   
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie – poprzez głosowanie mieszkańców w sposób umożliwiający zachowanie tajemnicy głosowania.

W tym celu, odrębnie dla miejscowości Kamiona i miejscowości Słone zostaną powołane Komisje ds. przeprowadzenia konsultacji, do pracy w których mogą zgłaszać się mieszkańcy wsi objętych konsultacjami. Głosowanie odbędzie się na kartach do głosowania, które zawierać będą pytanie konsultacyjne oraz trzy opcje odpowiedzi. Lokal wyposażony będzie w osłony zapewniające tajność głosowania oraz urnę do głosowania, do której należy wrzucić oddany głos.

W konsultacjach mieszkańcy odpowiedzą na pytanie:

„Czy jesteś za realizacją planowanej przez KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie inwestycji polegającej na budowie szybu wdechowego z funkcją materiałowo-zjazdową w obrębie miejscowości Słone i akceptujesz warunki współpracy przedstawione przez KGHM Polska Miedź S.A. dla Gminy Żukowice i jej mieszkańców?”

Głosować będzie można  poprzez postawienie znaku „x" w kratce z lewej strony przy jednej z opcji odpowiedzi: „Jestem za” lub „Jestem przeciw" lub „Wstrzymuję się”.

Najważniejsze czynności związane z konsultacjami społecznymi:
- od dnia 3 do 13 kwietnia 2018 r. wyłożenie do wglądu spisu osób uprawnionych do głosowania w konsultacjach,
- do dnia 5 kwietnia 2018 r. zgłaszanie kandydatur do składu Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji,
- do dnia 13 kwietnia 2018 r. składanie wniosków do Wójta Gminy o dopisanie do spisu osób uprawnionych do głosowania w konsultacjach oraz powołanie składu osobowego Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji.

Aby dotrzeć do jak największej liczby Mieszkańców z informacją o uchwalonych konsultacjach społecznych, pod każdy punkt adresowy w m. Kamiona i m. Słone przesłany został list Wójta Gminy zawierający najważniejsze informacje w przedmiocie konsultacji.

Wszelkie informacje dotyczące konsultacji społecznych zamieszczone zostały w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Ponadto Mieszkańcy na bieżąco będą informowani w sprawie konsultacji społecznych, poprzez zamieszczanie stosownych ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kamiona oraz w sołectwie Słone.

Uchwała nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Żukowice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy Żukowice  w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Kamiona i Słone

 
 
Top! Do góry