• czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
Start
piątek, 20 września 2019
ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Drukuj
środa, 14 marca 2018
altDyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi  ogłaszają zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.                           
 
Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci, które 2018 roku kończą 6 lat, obowiązek szkolny dotyczy dzieci, które w 2018 roku ukończą 7 roku życia (prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – mają także dzieci od 6 roku życia, pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego).

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2018 roku w sekretariacie szkół, tam też można uzyskać dodatkowe informacje dotyczących zapisów.
 
  • Wnioski Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego na rok 2018/2019

Wniosek o przyjęcie do szkoły na rok 2018/2019


  • Wnioski Szkoly Podstawowej im. KEN w Nielubi

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok 2018/2019

Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu na rok 2018/2019

Zgłoszenie ucznia do kl. 1 z obwodu szkoły na rok 2018/2019 
 
Top! Do góry