• czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
Start
piątek, 22 marca 2019
RUSZA REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM Drukuj
poniedziałek, 05 marca 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę na realizację zadania polegającego na kapitalnym remoncie świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim. Na to zadanie Gmina Żukowice pozyskała środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. W ubiegłym tygodniu został przekazany plac budowy.

Zakres prac zaplanowany do realizacji obejmuje między innymi wymianę instalacji sanitarnych, instalacji wody ciepłej i zimnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji gazu, instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz termomodernizację budynku. Ponadto w ramach inwestycji zostanie zamontowane okotarowanie oraz zostanie wykonana dostawa i montaż urządzeń oraz mebli gastronomicznych do kuchni.

Dodatkowo oprócz pozyskanych środków unijnych w ramach tego zadania ze środków własnych, Gmina planuje wykonanie prac związanych  z hydroizolacją ścian i podłóg,  przebudową pomieszczeń na parterze (nowe ścianki działowe, naprawa istniejących ścian oraz remont stropu nad salą główną, antresola oraz remont pomieszczeń nad biblioteką. Ponadto zostanie wymieniona stolarka otworowa, zostanie przeprowadzony remont pokrycia dachowego nad biblioteką, roboty wykończeniowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

Prace budowlane zaplanowano do połowy lipca 2018. Łączna wartość projektu po przetargu to kwota blisko 860.000,00 zł, w tym pozyskane dofinansowanie w wysokości blisko 160.000,00 zł.


Realizacja zadania w ramach projektu unijnego nosi nazwę „Przebudowa budynku w Brzegu Głogowskim na Centrum Aktywności i Integracji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi”,

Wykonawcą robót jest Zakład Budownictwa Ogólnego ze Wschowy.

 
alt

 
 
Top! Do góry