• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
czwartek, 21 lutego 2019
DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - PROJEKT "PRZEDSIĘBIORCZE KOBIETY 2.0 Drukuj
czwartek, 04 stycznia 2018
altProjekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety 2.0” skierowany jest do niepracujących kobiet z terenu Dolnego Śląska (powyżej 30 roku życia). Projekt realizowany jest  przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Sp. Jawna w partnerstwie z Pracownią Psychoterapii i Mediacji Andrzej Draszawka w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy RPO WD 2014-2020.


W ramach wsparcia oferuje się:
• wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu zakładania i prowadzenie firmy;
• dotacje na założenie firmy w wysokości do 25 000zł/osobę;
• wsparcie pomostowe: finansowe (do 1 850zł/m-c na pokrycie składek ZUS i innych obowiązkowych wydatków) i doradcze o charakterze specjalistycznym (rozwiązywanie konkretnych problemów uczestniczek) przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w okresie od grudnia 2017 r. do maja 2018 r.

Więcej szczegółów na stronie internetowej http://przedsiebiorczekobiety2.eu/

Biuro Projektu znajduje się przy ul. Konstytucji 3 Maja 3, 59-300 Lubin. Możliwy kontakt telefoniczny pod nr 605 202 026 lub 605 202 076.

Galeria


 
 
Top! Do góry