• rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
Start
czwartek, 21 lutego 2019
XXXVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
wtorek, 02 stycznia 2018
alt
W dniu 28 grudnia 2017 r. odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice. Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
 


1.    Uchwałę Nr XXXVII/290/2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2017 rok.
2.    Uchwałę Nr XXXVII/291/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice.
3.    Uchwałę Nr XXXVII/292/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
4.    Uchwałę Nr XXXVII/293/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowice na 2018 rok.
5.    Uchwałę Nr XXXVII/294/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowice  na lata 2018-2029.
6.    Uchwałę Nr XXXVII/295/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Żukowice  na 2018 rok.
7.    Uchwałę Nr XXXVII/296/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu usługowego znajdującego się na działce nr 212/1, obręb Zabłocie.
8.    Uchwałę Nr XXXVII/297/2017 w sprawie przystąpienia Gminy Żukowice do regionalnego programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”.
9.    Uchwałę Nr XXXVII/298/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/199/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żukowice.
10.    Uchwałę Nr XXXVII/299/2017 w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Żukowice na 2018 rok.
11.    Uchwałę Nr XXXVII/300/2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian w prawie wyborczym.
 
 
 
Top! Do góry