• chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
Start
piątek, 22 marca 2019
KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA Drukuj
poniedziałek, 18 grudnia 2017
altW dniu 11 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim odbył się konkurs pięknego czytania dla uczniów klas I – III, w którym udział wzięło po trzech przedstawicieli z każdej klasy wytypowanych w ramach eliminacji klasowych.
 
Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów, propagowanie  pięknego czytania, promocja ważnych wartości w życiu dziecka oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem.

Uczestnicy czytali dwa utwory: z przygotowaniem - fragment prozy dziecięcej i bez przygotowania - wylosowany krótki utwór poetycki. Jury oceniało wyrazistość wypowiedzi, dykcję, technikę czytania, interpretację i ogólne wrażenie artystyczne.

Laureatami pięknego czytania zostali:
w klasie I:
  I miejsce - Radosław Burza,
 II miejsce - Mateusz Żak,
III miejsce – Aleksandra Dermanowska.
w klasach II – III:
 I miejsce – Szymon Fortuna,
II miejsce – Julia Duraj,
III miejsce – Łukasz Boczula.
                                      
Wyróżnienia za udział w konkursie otrzymali:
Dawid Nagi, Sara Wysokińska – klasa II,
Martyna Androszczuk – klasa III.

Uczestnicy zostali nagrodzeni za wkład pracy i rzetelne przygotowanie się do konkursu dyplomami, nagrodami książkowymi  i rzeczowymi.

Galeria zdjęć


 
 
Top! Do góry