• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
Start
piątek, 22 marca 2019
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Drukuj
piątek, 15 grudnia 2017
altWójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony  dla zadania o nazwie:  „Przebudowa budynku w Brzegu Głogowskim na Centrum Aktywności i Integracji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi”.

Termin składania ofert: 02.01.2018 r. godzina 09:00;  miejsce: Urząd Gminy Żukowice; Żukowice 148 (sekretariat);  67-231 Żukowice.
 
Szczegóły ogłoszenia na stronie na stronie BIP
 
 
Top! Do góry