• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
Start
piątek, 22 marca 2019
ZAWIADOMIENIE - XXXVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 15 grudnia 2017
alt
Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje.
5.    Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2017 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowice na 2018 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowice  na lata 2018-2029.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Żukowice  na 2018 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu usługowego znajdującego się na działce nr 212/1, obręb Zabłocie.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Żukowice do regionalnego programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/199/2013 Rady Gminy Żukowice
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żukowice.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Żukowice na 2018 rok.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian w prawie wyborczym.
17.    Interpelacje radnych.
18.    Sprawy różne.
19.    Zamknięcie sesji.                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                           /-/ Beata Stachak
 
 
Top! Do góry