• chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
Start
środa, 17 października 2018
GMINA POZYSKAŁA ŚRODKI UNIJNE Z PROW NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W BRZEGU GŁOGOWSKIM Drukuj
wtorek, 05 grudnia 2017
altGmina Żukowice pozyskała kolejne środki finansowe tym razem na zadanie polegające na remoncie świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim. Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa budynku w Brzegu Głogowskim na Centrum Aktywności i Integracji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi”. Kwota uzyskanej pomocy w ramach PROW Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego ramach inicjatywy LEADER” w zakresie ”Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” wynosi prawie 160.000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w 2018 r.

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie kompleksowej przebudowy świetlicy wiejskiej. Zadanie podzielone zostało na 2 części. W najbliższym czasie Gmina ogłosi postępowanie przetargowe. 

– przedmiotem części A jest wykonanie instalacji sanitarnych (instalacji centralnego ogrzewania; instalacji wody ciepłej i zimnej, instalacji kanalizacji sanitarnej; instalacji gazu; instalacji wentylacji i klimatyzacji) oraz dostawa i montaż urządzeń i mebli gastronomicznych. Ponadto planuje się wykonanie instalacji elektrycznej (m.in.: instalacja oświetleniowa i gniazd, instalacja nagłośnienia auli) oraz termomodernizacja budynku.

- przedmiotem części B jest wykonanie prac związanych z hydroizolacją ścian i podłóg, przebudowy pomieszczeń na parterze (nowe ścianki działowe, naprawa istniejących ścian oraz remont stropu nad salą główną, antresola) oraz remont pomieszczeń nad biblioteką. W ramach zadania planuje się również wymianę stolarki okienno-drzwiowej, remont pokrycia dachowego nad biblioteką, roboty wykończeniowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy (utwardzenie terenu + brama).

Szacunkowa wartość prac wynosi ponad 600.000,00 zł.alt 
 
Top! Do góry