• chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
Start
środa, 17 października 2018
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Drukuj
piątek, 01 grudnia 2017
altObwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zawiadomienia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią:

1.    Uchwała nr XXXVIII/1255/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz.  Woj. Doln. z dn. 11 października 2017 r. Poz. 4169.)
2.    Uchwała nr XL/1330/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 2 listopada 2017. Poz. 4475).
Ww. dokumenty dostępne są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – siedziba przy ul. Walońskiej 1-3, pok. 062 (parter, prawe skrzydło) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce Program ochrony środowiska (na dole strony)/Programy ochrony powietrza/Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2015 r.

Treść obwieszczenia
 
 
Top! Do góry