• odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
środa, 17 października 2018
XXXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
wtorek, 28 listopada 2017
alt
W dniu 24 listopada 2017 r. odbyła się XXXVI zwyczajna sesji Rady Gminy Żukowice na której podjęte zostały następujące uchwały:1.    Uchwała Nr XXXVI/276/2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
2.    Uchwała Nr XXXVI/277/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia znajdującego się w budynku 148A w Żukowicach.
3.    Uchwała Nr XXXVI/278/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na czas nieokreślony.
4.    Uchwała Nr XXXVI/279/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi.
5.    Uchwała Nr XXXVI/280/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim.
6.    Uchwała Nr XXXVI/281/2017 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi.
7.    Uchwała Nr XXXVI/282/2017 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim.
8.    Uchwała Nr XXXVI/283/2017 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 sierpnia 2017 r.
9.    Uchwała Nr XXXVI/284/2017 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 25 września 2017 r.
10.    Uchwała Nr XXXVI/285/2017 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 listopada 2017 r.
11.    Uchwała Nr XXXVI/286/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2018 r.
12.    Uchwała Nr XXXVI/287/2017 w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości.
13.    Uchwała Nr XXXVI/288/2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2017 rok.
14.    Uchwała Nr XXXVI/289/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice.
 
Top! Do góry