• rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
wtorek, 11 grudnia 2018
SZKOLNE GABINETY LEKARSKIE W GMINIE ŻUKOWICE ZOSTANĄ DOPOSAŻONE Drukuj
wtorek, 31 października 2017
altGmina Żukowice otrzymała dotacje na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

W dniu 25 września 2017 roku została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r poz. 1774). Weszła w życie dnia 26 września br.

Zgodnie z ww. ustawą Wojewoda przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego dotację na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w art. 103 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 i 949) w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Gmina Żukowice złożyła wniosek na doposażenie gabinetów lekarskich w dwóch szkołach podstawowych. Każda ze szkół otrzymała po 6.700 zł.
Do Szkoły Podstawowej w Nielubi i Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim trafią m.in. wagi lekarskie, stoliki zabiegowe, szafki i kozetki, termometry, tablice do badania ostrości wzroku, apteczki pierwszej pomocy.
 
Top! Do góry