• chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
Start
poniedziałek, 10 grudnia 2018
STYPENDIA NAUKOWE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE ZA ROK 2016/2017 – PRZYZNANE Drukuj
poniedziałek, 30 października 2017
altDnia 26.10.2017 zostały przyznane stypendia naukowe Wójta Gminy Żukowice dla 39 najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu naszej gminy, niezależnie od lokalizacji szkoły w której się uczą.
 
Uroczystość rozdania dyplomów i nagród odbyła się w świetlicy wiejskiej w Nielubi. Stypendia naukowe stanowiły wyróżnienie za trud i wysiłek włożony w osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz stanowiły motywację do odnoszenia dalszych sukcesów. Stypendia otrzymało 39 uczniów: łącznie 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim, 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi oraz 6 uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi, natomiast 12 stypendystów uczęszczało do szkół spoza terenu Gminy Żukowice.
 
W imieniu Wójta Gminy, Emilia Prokopczak - sekretarz Gminy wręczyła wyróżnionym uczniom nagrodę pieniężną, dyplom oraz upominek, natomiast do rąk rodziców trafił list gratulacyjny.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni byli uczniowie, którzy spełnili jedno z następujących kryteriów:

1) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,0 oraz wzorową ocenę z zachowania,

2) w przypadku uczniów kończących klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum uzyskali średnią ocen lub wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów,

3) są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach wiedzy i olimpiadach wiedzy na szczeblu, co najmniej wojewódzkim oraz wzorową ocenę z zachowania.

Galeria zdjęć

 
 
Top! Do góry