• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
Start
poniedziałek, 10 grudnia 2018
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 27 października 2017
altNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)  zwołuję na dzień 30 października 2017 r. godz. 15:30 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Żukowice, z następującym porządkiem obrad:  
       
                     
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2017 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice.
6.    Zamknięcie sesji.

       
                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Beata Stachak
 
Top! Do góry