• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
środa, 12 grudnia 2018
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻUKOWICE O PRZYDATNOŚCI WODY Z DNIA 27.10.2017r. Drukuj
piątek, 27 października 2017
alt

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻUKOWICE  O PRZYDATNOŚCI WODY Z DNIA 27.10.2017r.


Wójt Gminy Żukowice informuje, że w wyniku podjętych działań naprawczych jakość wody z ujęcia SUW Nielubia spełnia wymagania bakteriologiczne określone w załączniku nr 3 tabela A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)
 
OBECNIE JAKOŚĆ WODY SPEŁNIA WYMAGANIA W/W ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

WODA NADAJE SIĘ DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH I NA POTRZEBY GOSPODARCZE.

W związku z powyższym Wójt Gminy Żukowice odwołuje komunikaty wydane w dniach 22 i 25 października 2017 r.

                                                                                                 WÓJT GMINY ŻUKOWICE

Niniejszy Komunikat Wójta Gminy Żukowice wydano na podstawie Komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie z dnia 27 października 2017 r.


Treść komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie z dnia 27 października 2017 r.
 
Top! Do góry