• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
sobota, 15 grudnia 2018
STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2017 ROK Drukuj
czwartek, 19 października 2017
altW dniu 26 października 2017 r. o godz. 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Nielubi odbędzie się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Żukowice.

Stypendia przyznane zostaną po raz czwarty dla najzdolniejszych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żukowice, którzy spełnili warunki zgodne z Uchwałą Nr XXV/194/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 czerwca 2013 r w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

1) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,0 oraz wzorową ocenę z zachowania,
2) w przypadku uczniów kończących klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum uzyskali średnią ocen lub wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów,
3) są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach wiedzy i olimpiadach wiedzy na szczeblu, co najmniej wojewódzkim oraz wzorową ocenę z zachowania.

Stypendium jest nagrodą za wyniki w nauce i to jest podstawowe kryterium. Średnia ocen w wysokości 5,0 jest poprzeczką bardzo wysoką i osiągają je uczniowie uzdolnieniu wszechstronnie. Wśród tegorocznych stypendystów są tacy co stypendium odbiorą po raz kolejny. Stypendium jest przyznawane bez względu na  sytuację finansową rodziny.

Za wyniki w nauce w roku szkolny 2016/2017 Wójt Gminy przyznał stypendium dla 39 uczniów, w tym 25 uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej i 14 uczniom uczęszczającym do gimnazjum. Wśród   stypendystów są uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Nielubi, Brzegu Głogowskim, Bytomiu Odrzańskim i Głogowie oraz uczniowie Gimnazjum w Nielubi, Bytomiu Odrzańskim i Głogowie. Stypendia są przyznawane dla młodzieży z terenu gminy niezależnie od szkoły do jakiej uczęszczają.

Uczniowie otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 300 zł oraz dyplom natomiast rodzice otrzymają podziękowania i listy gratulacyjne.
 
 
Top! Do góry