• czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
Start
czwartek, 20 września 2018
XXXIV ZWYCZAJNA SESJI RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 09 października 2017
alt
W dniu 5 października br. odbyła się XXXIV zwyczajna sesji Rady Gminy Żukowice na której podjęte zostały następujące uchwały:1.    Uchwała Nr XXXIV/265/2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2017 rok.
2.    Uchwała Nr XXXIV/266/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowice.
3.    Uchwała Nr XXXIV/267/2017 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej – Nielubia działka nr 211/5, stanowiącej własność Gminy Żukowice.
4.    Uchwała Nr XXXIV/268/2017 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej – Nielubia działki nr 22/23 i 22/24, stanowiącej własność Gminy Żukowice.
5.    Uchwała Nr XXXIV/269/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
6.    Uchwała Nr XXXIV/270/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym garaży znajdujących się w budynku komunalnym w miejscowości Nielubia 51 na okres pięciu lat.
7.    Uchwała Nr XXXIV/271/2017 w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom.
8.    Uchwała Nr XXXIV/272/2017 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Wójta Gminy.
9.    Uchwała Nr XXXIV/273/2017 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.
 
 
Top! Do góry