• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
Start
piątek, 22 czerwca 2018
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - SIERPIEŃ 2017 Drukuj
czwartek, 03 sierpnia 2017
altUprzejmie informujemy, że od 1 do 31 sierpnia 2017 r. rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Żukowice wnioski  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r . w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 rok .

 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:
86 zł x ilość ha użytków rolnych

W 2017 roku stawka zwrotu wynosi 1,00 zł  na 1 litr zakupionego oleju napędowego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 6 lub ze strony internetowej www.zukowice.pl  

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. 076 831-42-41 wew. 43 lub osobiście w Urzędzie Gminy Żukowice – pokój nr 6.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do pobrania

Oświadczenie, które każdy wnioskodawca winien złożyć wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego.

 
 
Top! Do góry