• chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
Start
środa, 23 maja 2018
XXXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
środa, 28 czerwca 2017
 
altNa podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z  2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję  na dzień 29 czerwca 2017 r. godz. 16:00 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice  z  następującym porządkiem obrad :      
   
                     
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  w Wieloletniej Prognozie Finansowej .
5.    Zamknięcie sesji.
       
 
Top! Do góry