ZAKOŃCZONO PRACE REMONTOWE NA DRODZE GMINNEJ PROWADZĄCEJ DO M. KAMIONA Drukuj
wtorek, 27 czerwca 2017
altZakończono prace budowlane na drodze gminnej w m. Kamiona remontowanej w ramach zadania pn.: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kamiona.”

W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej publicznej nr 100041 D prowadzącej do m. Kamiona (od GPZ do m. Kamiona) na odcinku o długości ok. 426 m i szerokości od 4,2 m-6,5 m. Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniem jezdni obustronnym pasem o szerokości zmiennej w zależności od warunków terenowych, pobocza z kruszywa łamanego oraz regulację rowu przydrożnego.

Koszty wykonania zadania to blisko 190 000,00 zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Żukowice pozyskała środki finansowe z budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na przebudowę drogi gminnej w  kwocie 42.600,00 zł.

Remont drogi poprawił znacząco bezpieczeństwo, a także funkcjonalność tej drogi.

Galeria zdjęć przed inwestycją
Galeria zdjęć po inwestycji