• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
Start
piątek, 27 kwietnia 2018
WYMIANA ZŁÓŻ FILTRACYJNYCH W SUW KROMOLIN Drukuj
poniedziałek, 26 czerwca 2017
altPodpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Wymiana złóż filtracyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w m. Kromolin". Koszt realizacji tego zadania to kwota ponad 80.000 zł. Zadanie to realizowane będzie w całości ze środków gminnych. W roku 2016 Gmina wykonała wymianę złóż filtracyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w m. Nielubia. Zadanie zrealizowane zostanie do końca miesiąca sierpnia.

Woda ze studni głębinowych jest napowietrzana celem wytrącenia związków żelaza i manganu, a następnie filtrowana na trzech ciśnieniowych filtrach zamkniętych. Woda z obu ujęć (w Nielubi i w Kromolinie) spełnia wszelkie wymogi wody przeznaczonej do spożycia, niemniej jednak dobrej jakości złoża filtracyjne są kluczowym elementem procesu uzdatniania. Ponieważ nie można dopuścić do jego zachwiania, obecnie zużyte złoża są wymieniane na nowe, które składają się z trzech warstw: żwirkowa warstwa podtrzymująca, katalityczne złoże manganowe i złoże kwarcowe.
 
Top! Do góry