• rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
Start
piątek, 27 kwietnia 2018
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 23 czerwca 2017
altZawiadomienie znak: ROŚIII.6220.7-1.2017 Wójta Gminy Żukowice z dnia 22 czerwca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku głównego zakładu mleczarskiego z kotłownią, zapleczem administracyjnym i infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w miejscowości Brzeg Głogowski, obręb Brzeg Głogowski, działka o nr ewid. 797.
 
Top! Do góry