• czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
Start
piątek, 27 kwietnia 2018
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Drukuj
środa, 10 maja 2017
altZaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych w związku z naliczeniem opłaty planistycznej.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej;  pocztą na adres Gmina Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice lub faxem na nr: 76 8314 149. Dopuszcza się złożenie ofert na adres email gmina @zukowice.pl.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2017 do godz. 14:00.

Szczegóły ogłoszenia na stronie BIP
 
Top! Do góry